Forside
Bruksgods
Om mig
Skulptur/bild
Ved-Saltbränning

Om mig

Bor och arbetar med vedbr�nt saltglaserat stengods i Backa, V�rmlandsbro, h�gt och med skog 360 grader runt.

Min tillverkning �r "unplugged", jag drejar p� en gammaldags sparkdrejskiva och br�nner med ved. Ungef�r s� l�ngt man kan komma fr�n massproduktion. Det finns redan mycket saker i v�rlden, s� jag beh�ver inte hetsa f�r att g�ra s� mycket som m�jligt. Slow pots f�r slow food kanske eller l�ngsam kopp f�r lungt fika :-) Elden �r min kompanjon.

Inspiration f�r jag bland annat fr�n botaniska detaljer, mina l�rob�cker i v�xtpatologi, j�rnskrot som rostar, koppar som �rgas, blommor som vissnar, tr� som vittrar, �vergivna hus som rasar.

Ritade och byggde min saltugn 2006
Startade f�retag "Backa Saltglaserat" 2007
Konstprojektlinjen, Kyrkeruds fhs 2007-8

Utst�llning:
Konstprojektlinjens slututst�llning, Alma L��v Museum maj 2008

"Not Quite at home", bruket i Fengersfors juli -sept 2008

Arvika konsthantverkare, f�nsterutst�llning 29 jan-18 feb 2009

Lokstallet Str�mstad 14/11 - 13/12 2009 (grupputst�llning tillsammans med Tina Reuterberg, Ulrika Aneer, Miklos F�z� och Cordula Morich)

Stadshuset Hagfors, Hagfors konstf�renings julsalong 2009

"Obrukbart", Silvenska Villan S�ffle november 2010

"Resten av tiden �r man d�d" Not Quite Galleri 11/3 - 31/3 2011

"Not quite in the park" Bruket Fengersfors juni - sept 2011

"Skroth�gen blomstrar", Karlstads Konsthantverkare okt 2011

S�ffle Konstf�renings Galleri 2 tillsammans med Therese Widjeskog och Annie Lindgren. Maj 2012

Not Quite Why sommaren 2013,Bruket Fengersfors

Not Quite sommarutst�llning 2014, Bruket Fengersfors

Not Quite Kontakt, sommaren 2015, Bruket Fengersfors

Fyra kvinnor, nov 2015, Hagfors Konstf�rening

Konfliktens Anatomi, maj-sept 2016, Bruket Fengersfors

Epifytiska Sällskapet, maj-sept 2017, Göteborgs botaniska trädgård